Ziekmelden leerling

Bij ziekte van een kind dient dit dezelfde dag tussen 8.10 – 8.30 uur aan de administratie telefonisch (010-456 4742) te worden doorgegeven. Bij geen gehoor graag uw bericht inspreken. Het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd.

“Help kinderen hun vaardigheden te versterken”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland