Schoolbestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. De Rudolf Steinerschool valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH).  Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. De schoolleider zit samen met de andere schoolleiders en de algemeen bestuurder Peter Schreuder, in het managementteam van de SVZH. Peter Schreuder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht is op gepaste afstand actief. Ze is niet betrokken bij de dagelijkse leiding maar kan los van de waan van de dag met adviezen, suggesties en voorstellen komen.

Bestuurder 

 

De Raad van Toezicht:

 
  • Dhr. N. de Schrijver, voorzitter
  • Dhr. P. de Jong, lid 
  • Mw. J. Kessener, lid 
  • Mw. I. Miedema, lid
 

SVZH

Voor meer informatie over de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland of contact verwijzen wij u naar www.svzh.nl

Scholen die onder de SVZH vallen zijn:

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland