Verlof aanvragen leerling

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

In bepaalde situaties kan een leerling tijdelijke vrijstelling krijgen van geregeld schoolbezoek; zoals bij ziekte, huwelijk of begrafenis.

Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet dit tijdig worden gemeld. Afwezigheid in verband met een huwelijk of begrafenis mag alleen als de dagelijkse leiding vooraf toestemming heeft gegeven.

Voor alle bepalingen rondom vrijstelling van schoolbezoek kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Op vakantie buiten de schoolvakanties?

Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen. Raadpleeg de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Voor het aanvragen van vrijstelling kunt u het formulier downloaden of ophalen bij de administratie van uw school en deze verlofaanvraag ingevuld inleveren (of mailen) bij de administratie of dagelijkse leiding.

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland