Ouderbijdrage

Elke school in Nederland krijgt van de rijksoverheid een totaalbudget om onderwijs te geven. Daarmee worden de door de overheid gestelde basistaken betaald. De vrijeschool heeft een breder aanbod en we gebruiken o.a. de ouderbijdrage om dat te bekostigen.

Het gaat dan om de volgende zaken:

  • De kinderen werken met duurzame natuurlijke materialen in de klas, zoals waskrijtjes, wol, bijenwas, verf, papier, klei, hout, gereedschap en schriften.
  • We zetten extra leerkrachten in voor euritmie, muziek, handwerken etc.
  • We organiseren jaarfeesten waarvoor we materialen etc. nodig hebben.
  • Duurzame meubels, speelgoed en leesboeken

Van boetseerwerk tot periodeschriften en muziekles. Kortom allemaal voorbeelden die mogelijk zijn door de extra ouderbijdrage.

In deze brief kunt u lezen over de besteding van ouderbijdragen in schooljaar 2023-2024.

Wie bepaalt de besteding van de ouderbijdrage?

Met de medezeggenschapsraad wordt afgesproken waaraan het geld wordt besteed en na afloop van het jaar wordt dit verantwoord, ook in de jaarrekening. De ouders houden dus door de medezeggenschapraad een vinger aan de pols. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ouderavond georganiseerd door de Medezeggenschapraad om de ouders hierover te informeren.

Hoe bepaalt u de hoogte van uw bijdrage?

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar niet vrijblijvend. Er wordt natuurlijk geen individueel kind uitgesloten als er geen ouderbijdrage kan worden betaald. Wij hopen en gaan ervan uit dat elke ouder een bijdrage geeft, het gaat om een bedrag dat voor iedereen haalbaar is. Ook in financiële zin kunnen we zo de school samen dragen.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin de ouderbijdragebrief met actuele (besteding-) informatie. Het formulier voor toezegging ouderbijdrage kunt u digitaal invullen.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland