Aanmeldprocedure

Aanmeldingen
Heeft u belangstelling voor deze vrijeschool en wilt u uw kind graag op de Rudolf Steinerschool geplaatst zien, dan bent u van harte welkom tijdens een van onze informatiebijeenkomsten over ons onderwijs (zie agenda voor data).  Tijdens deze bijeenkomst worden aanmeldformulieren verstrekt. Op het moment dat u dit formulier ingevuld bij de administratie inlevert, staat uw kind op de wachtlijst.

Leerlingen worden toegelaten op volgorde van aanmelding bij de administratie. Na het inleveren van het aanmeldformulier, in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw kind vier jaar wordt, wordt óf de aannameprocedure gestart waar ook uw peuter bij aanwezig is, óf u ontvangt bericht dat er op dat moment (nog) geen plaats is voor uw kind. Dit is afhankelijk van uw plaats op de wachtlijst en het aantal aangemelde broertjes en zusjes. Is er geen plaats voor uw kind, dan is er altijd een mogelijkheid om op de wachtlijst te blijven staan tot er een plekje vrij komt.

Er zijn voorrangsregels bij plaatsing. Broertjes en zusjes hebben voorrang, mits tijdig aangemeld.  Doorgaans kunnen wij (de eerste) 28-30 kinderen van de kleuteraanmeldingen plaatsen.

Zij-instromers 
Bent u opzoek naar een “nieuwe” school voor uw kind dan bent u ook van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten (zie agenda voor data). Tijdens deze informatiebijeenkomst kunt u een aanmeldformulier invullen en inleveren voor uw kind(eren). De aannamecoördinator neemt zsm contact met u op of er mogelijk plaats is en indien er plaats is om de aanname procedure zij-introom met u door te nemen en te starten. Na afronding van deze procedure wordt duidelijk of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat het nodig heeft.

Wachtlijsten
Vanwege de grote vraag naar vrijeschoolonderwijs, kampt ook de Rudolf Steinerschool momenteel met wachtlijsten voor diverse klassen. Wij benadrukken dan ook uw kind(eren) al op zeer jonge leeftijd aan te melden middels het aanmeldformulier.

Voor welke groepen nog plaatsen vrij?
Bij oudere kleuters is nog een plaats beschikbaar.

Administratie
tel: 010- 4557670
email: administratie@rudolfsteinerschool.nl

“Leerkrachten geven het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland