Extern vertrouwenspersoon

Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon (Bram Dusschoten ) of de externe vertrouwenspersoon (Jeroen  Meijboom of Els Rietveld van de CED groep) kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.

Externe vertrouwenspersoon CED groep

heer Jeroen Meijboom en mevrouw Els Rietveld van de CED groep,
Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
Telefoonnummer : 010-4071599
E-mailadres : evp@cedgroep.nl

“Help kinderen hun vaardigheden te versterken”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland