Extern vertrouwenspersoon

Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon (Ruud de Vries) of de externe vertrouwenspersoon (Jeroen  Meijboom of Els Rietveld van de CED groep) kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.

Externe vertrouwenspersoon CED groep

heer Jeroen Meijboom en mevrouw Els Rietveld van de CED groep,
Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
Telefoonnummer : 010-4071599
E-mailadres : evp@cedgroep.nl

“Met een brede basis sta je sterker, kom je verder”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland