Inspectie

De Rudolf Steinerschool in Rotterdam Prinsenland voldoet aan de kwaliteitsnormen die het ministerie van onderwijs stelt aan het basisonderwijs. Dat is belangrijk, maar voor ons geen reden om achterover te gaan leunen. De kwaliteit kan altijd nóg beter en wordt niet alleen bepaald door normen van het ministerie. Omdat het vrijeschoolonderwijs naast het reguliere aanbod een breder en diepgaander pedagogisch programma aanbiedt aan de leerlingen, zijn er meerdere kwaliteiten die we moeten borgen. Samen met de samenwerkende vrijescholen Zuid-Holland zijn wij zeer actief en intensief bezig met de kwaliteitsontwikkeling en borging van ons vrijeschoolonderwijs.

Inspectierapporten

Via onderstaande link kunt u het inspectierapport van de Inspectie van het Onderwijs van de Rudolf Steinerschool in Prinsenland bekijken:

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland