Toetsen en leerlingvolgsyteem

De Rudolf Steinerschool houdt alle vorderingen van de leerlingen bij door de leerling echt te zien. Om de observatie van de leerkracht te ondersteunen worden regelmatig toetsen afgenomen in klas 1 t/m 6. We doen mee met de landelijk verplichte eindtoets. Het Ministerie van Onderwijs heeft precies vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. De Rudolf Steinerschool werkt met een digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys.

Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. Ouders worden door middel van gesprekken en getuigschriften op de hoogte gehouden over de vorderingen op alle vlakken van hun kind.

“Help kinderen hun vaardigheden te versterken”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland